Kontakt

Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o w Chorzowie

 

Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. spełnia wymagania normy PN-EN ISO 9001:2001 w zakresie świadczenia usług szkoleniowych i informacyjnych

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Katowicach:

  • Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000110619
  • Kapitał zakładowy wynosi: 1 932 000,00 zł
  • NIP: 627-20-37-919
  • REGON: 273494157
  • Konto: PKO BP o/Bytom ul.Dworcowa 8, 41-902 Bytom nr 54 1020 2368 0000 2502 0163 3890.

 

Herb Miasta Chorzów

logo cp kn.fw

bip logo 225x80 v2

Projekty

Chorzowski Przedsiębiorca Roku

Chorzowski Przedsiębiorca Jutra

Newsletter

Regulamin

Norma ISO

Spółka posiada system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001-2009